Предварителен преглед и консултация (І стъпка)Предварителен преглед и консултация (І стъпка)

Всички посещения са с предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лева на астрономически час.

ЦЕНА: 60 лева

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 час

Информация за услугата

Ортодонтски преглед, диагноза и план на лечение (ІІ стъпка)Ортодонтски преглед, диагноза и план на лечение (ІІ стъпка)

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лева на астрономически час.

ЦЕНА:

 • ДЕЦА: 340 лева
 • ВЪЗРАСТНИ: 390 лева

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 часа

Информация за услугата

Инструкции за орална хигиена (ІІІ стъпка)Инструкции за орална хигиена (ІІІ стъпка)

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лева на астрономически час.

ЦЕНА: 260 лева

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 часа

Информация за услугата

Ортодонтско ранно лечение (7-9 г. включително)Ортодонтско ранно лечение (7-9 г. включително)

Цените на ортодонтското лечение се образуват в зависимост от сложността на случая. Те включват всички материали, консумативи, посещения, ретенцията и профилактичните ортодонтски прегледи след лечението. Точната цена във всеки конкретен случай се определя след пълен ортодонтски преглед и анализ.

Цените НЕ включват професионални хигиенни процедури, обтурации, ендодонтски и възстановителни дентални лечения, екстракции, разкриване на ретинирани зъби, мини импланти, пародонтална и ортогнатна хирургия и други. Всички манипулации се извършват от съответния специалист.

Всички посещения са с предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лв. на астрономически час.

 

ЦЕНА

Ранно лечение Частично ранно лечение Пълно ранно лечение 
Фаза 1
(7 - 9 години)
Вид І Вид ІІ Вид ІІІ
 
 • само апарат за бърза експанзия
 • само 2х4 пръстена с брекети
 •  само функционално апартче (лип бъмпър/ елестично или друго подвижно апаратче)
 1. 2х4 пръстена с брекети
 2. апарат за бърза експанзия или лицева маска (хедгер)
 1. 2х4 пръстена с брекети
 2. апарат за бърза експанзия
 3. лицева маска (хедгер)
ЦЕНА Фаза 1
1840 лв. 2750 лв. 3660 лв.
Фаза 2
(11 - 13 години)
ако е необходима 
След частично ранно лечение След пълно ранно лечение 
ЦЕНА Фаза 2
(лечение с метални брекети „Алекзандър”)
5650 лв. 5370 лв. 
ЦЕНА общо за Фаза 1 и Фаза 2 7490 лв. 8120 лв. 9030 лв.

 

СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ

1) Плащане на цялата сума в началото при подписване на документите - ползва се 10% отстъпка от сумата за лечение.

2) Разсрочено плащане - началната вноска е 50% от цялата сума. Останалите 50% се разпределят на равни месечни вноски. Минималната месечна вноска е 250 лева.

Информация за услугата

Ортодонтско лечение на тийнейджъри (10-18 г. включително)Ортодонтско лечение на тийнейджъри (10-18 г. включително)

Цените на ортодонтското лечение се формират в зависимост от сложността на случая. Те включват всички материали, консумативи, посещения, ретенцията и профилактичните ортодонтски прегледи след лечението. Точната цена във всеки конкретен случай се определя след пълен ортодонтски преглед и анализ.

Цените НЕ включват професионални хигиенни процедури, обтурации, ендодонтски и възстановителни дентални лечения, екстракции, разкриване на ретинирани зъби, мини импланти, пародонтална и ортогнатна хирургия и други. Всички манипулации се извършват от съответния специалист.

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лв. на астрономически час.


ЦЕНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С МЕТАЛНИ БРЕКЕТИ  „АЛЕКЗАНДЪР” 

*Виж по-долу типовете сложност Тип І
Тип ІІ Тип ІІІ
* сложни случаи, изискващи нестандартни решения
Тип ІV
* сложни случаи, изискващи нестандартни решения
Дете (10 - 18 г. включително) 5920 лв.
ПРИМЕР 1
6450 лв.
ПРИМЕР 2
7850 лв.
ПРИМЕР 1
9660 лв.
ПРИМЕР 1

 

ЦЕНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ СЪС САПФИРЕНИ БРЕКЕТИ RADIANCE

Горепосочените цени:
+ 1300 лв. за едната челюст;
+ 2600 лв. за двете челюсти.


ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАЦИЕНТ

 Вноска от 300 лв. на месец до края на лечението + 1000 лв. за сваляне на брекетите и изработка на ретайнери. Оставащото приблизително време на лечение се определя в конкретния случай на всеки пациент.

!!! При пациент, започнал лечението си в друг ортодонтски кабинет (например в друга държава), и при обективна невъзможност пациентът да продължи лечението си там, ние изискваме от лекуващия ортодонт:
- пълната документация на пациента, плана на лечение и писмо за прехвърляне на пациента.


СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ

1) Плащане на цялата сума в началото при подписване на документите - ползва се 10% отстъпка от сумата за лечение.

2) Разсрочено плащане - началната вноска е 50% от цялата сума. Останалите 50% се разпределят на равни месечни вноски. Минималната месечна вноска е 250 лв.


ДРУГИ

1) Изгубен или повреден подвижен ретайнер - 300 лв.

2) Разлепен фиксиран ретайнер - 550 лв.


*ТИПОВЕ НА СЛОЖНОСТ

1) Тип І

 • Случаи на захапка клас 1 при моларите (6-тите зъби) и здрав пародонт.

2) Тип ІІ

 • Захапка клас 2 или клас 3 при моларите при пациенти в активен растеж, при които лечението е безекстракционно
 • Клас 2 или клас 3 захапка при моларите при пациенти, чийто активен растеж е приключил и се налага екстракция на премолари (4-ти или 5-ти зъби); при тези случаи се цели чрез зъбно преместване да се компенсира челюстното несъответствие
 • Използване на апарат за бърза експанзия, лицева маска (Headgear, Facemask)
 • Случаи на кръстосана захапка с необходимост от използване на апарат за бърза експанзия
 • Случаи на отворена или дълбока захапка
 • Случаи на бипротрузия и необходимост от екстракция на до четири премолара
 • Случаи на лечение на пациент с наличие на девитализирани (лекувани) зъби и/или протезирани зъби (вставки, коронки, мостове и др.)
 • Случаи на лечение на пациент с увреден пародонт в лека и средна степен

3) Тип ІІІ

 • Случаи на екстракция на един молар - най-често поради наличие на периапикални изменения и необходимост от преместване на задностоящи зъби с цел затваряне на екстракционното пространство и премахване на необходимостта от поставяне на имплант, мост или други протезни конструкции
 • Случаи на дистализиране на молари с Pendulum, Lokar или други апарати за дистализиране
 • Случаи, изискващи използването на мини импланти (винтове или пластинки)
 • Случаи с един ретиниран резец, кучешки зъб или премолар
 • Случаи с вродена цепнатина на устата и небцето и силно струпани зъби, неизискващи ортогнатна хирургия
 • Случаи на лечение на пациент с увреден пародонт в тежка степен и необходимост от трайно шиниране на група зъби
 • Случаи с цялостна флуроза на зъбите

4) Тип ІV

 • Случаи на екстракция на два или повече молара - най-често поради наличие на периапикални изменения и необходимост от преместване на задностоящи зъби с цел затваряне на екстракционните пространства и премахване на необходимостта от поставяне на импланти, мостове или други протезни конструкции
 • Случаи с два или повече ретинирани резеца, кучешки зъба, премолара, един или повече молари
 • Случаи с ортогнатна хирургия - ортодонтското планиране на операцията влиза в цената; цената обаче не включва самата операция
Ортогонатна хирургия Сапфирени брекети Метални брекети Лечение на тийнейджъри Услуги:

Ортодонтско лечение на възрастниОртодонтско лечение на възрастни

Цените на ортодонтското лечение се формират в зависимост от сложността на случая. Те включват всички материали, консумативи, посещения, ретенцията и профилактичните ортодонтски прегледи след лечението. Точната цена във всеки конкретен случай се определя след пълен ортодонтски преглед и анализ.

Цените НЕ включват професионални хигиенни процедури, обтурации, ендодонтски и възстановителни дентални лечения, екстракции, разкриване на ретинирани зъби, мини импланти, пародонтална и ортогнатна хирургия и други. Всички манипулации се извършват от съответния специалист.

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лв. на астрономически час.


ЦЕНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С МЕТАЛНИ БРЕКЕТИ
„АЛЕКЗАНДЪР”

*Виж по-долу типовете сложност Тип І Тип ІІ Тип ІІІ
* сложни случаи, изискващи нестандартни решения
Тип ІV
* сложни случаи, изискващи нестандартни решения
 Възрастен (над 19 г.)
7130 лв.
ПРИМЕР 1
7950 лв.
ПРИМЕР 2
10 150 лв. 13 490 лв.


ЦЕНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ СЪС САПФИРЕНИ БРЕКЕТИ RADIANCE

Горепосочените цени:
+ 1300 лв. за едната челюст;
+ 2600 лв. за двете челюсти.


СЛУЧАИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАЦИЕНТ

 Вноска от 300 лв. на месец до края на лечението + 1000 лв. за сваляне на брекетите и изработка на ретайнери. Приблизителното оставащо време на лечение се определя в конкретния случай на всеки пациент.

!!! При пациент, започнал лечение в друг ортодонтски кабинет (например в друга държава), и при обективна невъзможност пациентът да продължи лечението си там, ние изискваме от лекуващия ортодонт: пълната документация на пациента, плана на лечение и писмо за прехвърляне на пациента.


СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ

1) Плащане на цялата сума в началото, при подписване на документите - ползва се 10% отстъпка от сумата за лечение.

2) Разсрочено плащане - началната вноска е 50% от цялата сума. Останалите 50% се разпределят на равни месечни вноски. Минималната месечна вноска е 250 лв.


ДРУГИ

1) Изгубен или повреден подвижен ретайнер - 300 лв.

2) Разлепен фиксиран ретайнер - 550 лв.


*ТИПОВЕ НА СЛОЖНОСТ

1) Тип І

 • Случаи на клас 1 захапка при моларите (6-тите зъби) и здрав пародонт

2) Тип ІІ

 • Клас 2 или клас 3 захапка при моларите при пациенти в активен растеж, при които лечението е безекстракционно
 • Клас 2 или клас 3 захапка при моларите при пациенти, чийто активен растеж е приключил и се налага екстракция на премолари (4-ти или 5-ти зъби); при тези случаи се цели чрез зъбно преместване да се компенсира челюстното несъответствие
 • Използване на апарат за бърза експанзия, лицева маска (Headgear, Facemask)
 • Случаи на кръстосана захапка с необходимост от използване на апарат за бърза експанзия
 • Случаи на отворена или дълбока захапка
 • Случаи на бипротрузия и необходимост от екстракция на до четири премолара
 • Случаи на лечение на пациент с наличие на девитализирани (лекувани) зъби и/или протезирани зъби (вставки, коронки, мостове и др.)
 • Случаи на лечение на пациент с увреден пародонт в лека и средна степен

3) Тип ІІІ

 • Случаи на екстракция на един молар – най-често поради наличие на периапикални изменения и необходимост от преместване на задностоящи зъби с цел затваряне на екстракционното пространство и премахване на необходимостта от поставяне на имплант, мост или други протезни конструкции
 • Случаи на дистализиране на молари с Pendulum, Lokar или други апарати за дистализиране
 • Случаи, изискващи използването на миниимпланти (винтове или пластинки)
 • Случаи с един ретиниран резец, кучешки зъб или премолар
 • Случаи с вродена цепнатина на устата и небцето и силно струпани зъби, неизискващи ортогнатна хирургия
 • Случаи на лечение на пациент с увреден пародонт в тежка степен и необходимост от трайно шиниране на група зъби
 • Случаи с цялостна флуроза на зъбите

4) Тип ІV

 • Случаи на екстракция на два или повече молара - най-често поради наличие на периапикални изменения и необходимост от преместване на задностоящи зъби с цел затваряне на екстракционните пространства и премахване на необходимостта от поставяне на импланти, мостове или други протезни конструкции
 • Случаи с два или повече ретинирани резеца, кучешки зъба, премолара, един или повече молари
 • Случаи с ортогнатна хирургия – ортодонтското планиране на операцията влиза в цената; цената обаче не включва самата операция
Ортогонатна хирургия Сапфирени брекети Метални брекети Лечение на възрастни Услуги:

Ортодонтско частично и сегментно лечение в едната челюстОртодонтско частично и сегментно лечение в едната челюст

Цените на ортодонтското лечение се формират в зависимост от сложността на случая. Те включват всички материали, консумативи, посещения, ретенцията и профилактичните ортодонтски прегледи след лечението. Точната цена във всеки конкретен случай се определя след пълен ортодонтски преглед и анализ.

Цените НЕ включват професионални хигиенни процедури, обтурации, ендодонтски и възстановителни дентални лечения, екстракции, разкриване на ретинирани зъби, мини импланти, пародонтална и ортогнатна хирургия и други. Всички манипулации се извършват от съответния специалист.

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лв. на астрономически час.


ЦЕНА ЗА ЧАСТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ (в едната челюст)
С МЕТАЛНИ БРЕКЕТИ „АЛЕКЗАНДЪР”

Частично лечение 4х4 или 5х5
6х6 или 7х7
 
 • 4х4 - брекета от 4-ти до 4-ти зъб
 • 5х5 - брекета от 5-ти до 5-ти зъб
 • 6х6 - брекета от 6-ти до 6-ти зъб
 • 7х7 - брекета от 7-ми до 7-ми зъб
  
3240 лв. 4150 лв.


ЦЕНА
ЗА ЧАСТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ (в едната челюст) СЪС САПФИРЕНИ БРЕКЕТИ RADIANCE

Горепосочените цени:
+ 1300 лв. за едната челюст.


ЦЕНА ЗА СЕГМЕНТНО ЛЕЧЕНИЕ (на няколко зъба)
С МЕТАЛНИ БРЕКЕТИ „АЛЕКЗАНДЪР”

Лечение с метални брекети, целящо изтегляне на корен при дълбоко фрактуриран зъб и ортодонтска подготовка за възстановяването му - 2100 лв.


СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ

1) Плащане на цялата сума в началото, при подписване на документите - ползва се 10% отстъпка от сумата за лечение.

2) Разсрочено плащане - началната вноска е 50% от цялата сума. ООстаналите 50% се разпределят на равни месечни вноски. Минималната месечна вноска е 250 лева.

Сапфирени брекети Метални брекети Услуги:

ИзбелванеИзбелване

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лева на астрономически час.

ЦЕНА: 750 лева

Информация за услугата

СилантиСиланти

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лева на астрономически час.

ЦЕНА: 85 лева на зъб

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 час

Информация за услугата

Професионално почистване на зъбиПрофесионално почистване на зъби

Всички посещения се извършват след предварително записан час. Когато не можете да спазите уговорената среща, МОЛЯ, ОБАДЕТЕ СЕ 48 ЧАСА ПРЕДВАРИТЕЛНО. Пропуснато посещение, за което не сте ни уведомили поне 24 часа предварително, се заплаща с 50 лв. на астрономически час.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 час

ЦЕНИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪБИ

 
БЕЗ ЗЪБЕН КАМЪК
БЕЗ ЗЪБЕН КАМЪК + НАЛИЧЕН РЕТАЙНЕР
НАДВЕНЕЧЕН ЗЪБЕН КАМЪК
ПОДВЕНЕЧЕН ЗЪБЕН КАМЪК + УПОЙКА 
Деца и тийнейджъри (до 18 г. включ.) 60 лв.
85 лв.
110 лв.
--- лв.
Възрастни
(над 19 г. включ.)
100 лв. 125 лв. 150 лв. 300 лв.

 

 

Информация за услугата
 

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.

Съгласен съм Условия