ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ

Разделът Ортодонтия" е подготвен от д-р Иван Горялов
Клинична фотография - д-р Иван Горялов

*Снимките на пациентите са публикувани с изключителното им съгласие.
Благодарим! Техните случаи са отличен пример за Усилие = Резултат "

 

Какво e ортодонтия?

 Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на зъбно-челюстните отклонения.

С ортодонтското лечение се направлява челюстният растеж при подрастващите и се подреждат естествените зъби. По този начин се създава правилна захапка, красива усмивка и красиво лице. Ортодонтското лечение има естетичен и здравен ефект:

красива усмивка

1) Естетичен ефект - подреждането на всички струпани зъби и установяването на правилните челюстни взаимоотношения води до красива усмивка и хармонично лице.


2)
Здравен ефект – подредените зъби, без струпвания или завъртания, правят устната хигиена по-лесна, а така се ограничават пародонталните проблеми и развитието на кариеси. Правилната захапка предпазва зъбите от претоварване и травмиране на челюстните стави, от смущения в дъвченето, гласообразуването, гълтането и дишането. Всичко това влияе на цялостното здраве и самочувствие.

 

клас 1 захапкаклас 1 захапка


Профилактика

естествено кърмене

Терапевтичните възможности на ортодонтията покриват периода от първите дни на живот до напреднала възраст. Профилактиката започва още от бременността на майката и продължава и след раждането на детето. Тя е комплекс от мероприятия, които целят откриването, отстраняването и предотвратяването на причините, водещи до зъбно-челюстни деформации.

Голямо значение за хармоничното развитие на зъбно-челюстния комплекс имат:

 • естественото кърмене и/или използването на анатомични биберони и залъгалки;
 • здравословното хранене;
 • отличната устна хигиена.

!!! Ако детето има вредни навици като:

 • спане и стоене с отворена уста,
 • смучене на пръст след втората година,
 • прехапване на устна,
 • гризане на нокти,
 • дишане през уста,
 • инфантилно гълтане след втората година,

много е важно те да бъдат своевременно отстранени!!!Зъбно-челюстни отклонения

Най-често срещаните зъбно-челюстни отклонения са:

 • Отворена захапка - в контакт са само задните зъби

отворена захапка

 • Дълбока захапка - горните предни зъби покриват твърде много долните предни зъби

дълбока захапка

 • Обратна захапка - долните предни зъби са твърде напред и покриват горните

обратна захапка

 • Кръстосана захапка - горните задни зъби са навътре спрямо долните

кръстосана захапка

 • Овърджет - горните предни зъби са твърде издадени напред

клас 2 захапка

 • Разминаване в средната линия - горната и долната челюст се разминават в средната линия

разминаване на средните линии

 • Разстояния между зъбите - има големи разстояния между зъбите

разстояния между зъбите

 • Струпване - горните и долните зъби са струпани

струпани зъби

 

Ортодонтско лечение при растящи пациенти

Деца (7-9 г.) и тийнейджъри (момичета 10-12 г., момчета 12-14 г.)

ортодонтско лечение с брекети

В тази възраст децата се намират в активен скелетен растеж, ето защо това е най-правилният момент за провеждане на ортодонтско лечение. През този период, освен подреждането на зъбите, се направлява и растежът на горна и долна челюст, което води  до скелетен (ортопедичен) ефект.

Ортодонтското лечение може да бъде разделено на две отделни фази с поддържаща фаза помежду им или може да бъде завършено в един пълен цикъл на лечение.

Лечение в две фази

Лечение в две фази

 Фаза І

Поддържаща Фаза

 Фаза ІІ

7-9 г.


10-12 г. (момичета); 12-14 г. (момчета)

 • използват се снемаеми и/или неснемаеми апаратчета
 • цели се направляване и подобряване на челюстния растеж
 • свалят се апаратчетата
 • продължава до поникване на постоянните зъби
 • използват се брекети и екстраорални апарати (ако са необходими)
 • цели се подредба на зъбите и коригиране на челюстните несъответствия

1) Фаза I - ранно лечение - лечение със снемаеми и/или неснемаеми апаратчета.

Първата фаза на лечение има основно ортопедичен ефект и цели да балансира силите между езика и лицевите мускули, което допринася за правилния зъбен, лицев и челюстен растеж. Това лечение обикновено започва след като горните предни четири зъба са поникнали (между 7 и 9 г.). Ранното ортодонтско лечение може да започне преди поникването на всички постоянни зъби при наличието на следните зъбни проблеми:

 • неправилни съотношения между двете челюсти;
 • неправилен тип на растеж;
 • вредни навици;
 • силно издадени предни зъби, когато устните не могат да бъдат затворени без обтягане;
 • силно сбити предни зъби, което не позволява те да се развиват нормално;
 • преждевременно изваждане на временни зъби;
 • липса на баланс между езика и лицевите мускули.

При ранното лечение се използват някои от следните апарати:

 • Еластично апаратче - снемаемо апаратче, което служи да направлява растежа на челюстите и зъбите
еластично апаратче еластично апаратче
 • Лип бъмпър - държи изправени шестите зъби и създава условия за нормален пробив на другите постоянни зъби
лип бъмпър лип бъмпър
 • Апарат за бързо разширяване - разширява горната челюст
апарат за бързо разширяване апарат за бързо разширяване
 • 2х4 брекета и пръстена - два пръстена и четири брекета подреждат постоянните зъби и служат за опора на други апарати
брекет брекети
 • Хедгер - премества горните молари назад и забавя растежа на горната челюст

 

хедгер
хедгер

 • Лицева маска - придвижва горната челюст и/или зъбите напред
лицева маска
лицева маска

Предимства на ранното лечение:

 • Пациентите на тази възраст съдействат добре.
 • Подобрява се съотношението между горна и долна челюст, което благоприятства нормалното им развитие в бъдеще.
 • Оптимално се използват предимствата на растежа в детска възраст.
 • Подобрява се външността на лицето.
 • Ако предните зъби са издадени напред, чрез лечението те се преместват назад и така стават по-малко изложени на наранявания.
 • Запазва се мястото на поникване на постоянните зъби, когато временните са преждевременно извадени.

Благоприятства се елиминирането на последиците от вредните навици.

Недостатъци на ранното лечение:

 • Може да се наложи последващо лечение (Втора фаза).
 • При такава необходимост общото време за лечение ще бъде по-дълго.
 • Липсва контрол върху 16-те поникващи постоянни зъба и ако те поникнат неправилно, се налага всички корекции да се направят във втората фаза.

Ако има две фази на лечение, разходите ще са по-големи.

Примери за ранно лечение:

 • Ранно лечение на дълбока захапка с еластично апаратче при дете на 10 г.

дълбока захапкаеластично апаратче

 • Ранно лечение на дълбока захапка и струпани зъби с еластично апаратче при дете на 9 г.

дълбока захапкаеластично апаратче

 • Ранно лечение на кръстосана захапка с апарат за бързо разширяване и брекети 2х4 при дете на 10 г.

кръстосана захапкаапарат за бързо разширяване, 2х4 брекети

 • Ранно лечение на обратна захапка с апарат за бързо разширяване и лицева маска при дете на 9 г.

обратна захапкалицева маска

 • Ранно лечение на струпани зъби и липса на място за постоянните зъби в долна челюст с лип бъмпър при дете на 8 г.

струпани зъбилип бъмпер

2) Поддържаща фаза - след края на Първа фаза се свалят всички апаратчета и са необходими контролни прегледи на всеки 6 месеца

3) Втора фаза –  лечение с брекети

По време на първата фаза липсва контрол върху 16-те непоникнали постоянни зъба. Ако след тяхното поникване съществуват проблеми, лечението трябва да бъде продължено с брекети. Обикновено Втора фаза започва на 10 – 12 г. при момичетата и на 12 – 14 г. при момчетата. Има ефект върху подредбата на зъбите: направлява се растежът на челюстите; коригират се челюстните несъответствия. Продължава между 20 – 24 месеца.

Лечение в една фаза

Лечение в една фаза
10-12 г. (момичета); 12-14 г. (момчета)
 • използват се брекети и екстраорални апарати (ако са необходими)
 • цели да подреди зъбите и да коригира челюстните несъответствия

Пропуска се ранното лечение. Основните причини са две: 

1) няма нужда да се прави поради липса на скелетни проблеми в ранна детска вазраст (7-9 г.)  

2) имало е нужда, но не е било направено. В този случай има следните недостатъци:

 • Изпуснат е първият период на активен растеж в детска възраст.
 • Съществуващият тогава скелетен проблем най-вероятно вече се е усложнил.
 • Може да е необходимо да се вадят зъби. Това като цяло усложнява и удължава времето на лечение.

В случай на пропускане на ранното лечение след поникването на постоянните зъби, се прави пълно ортодонтско лечение (една фаза). Това е лечение с брекети и екстраорални апарати, ако са необходими (хедгер и лицева маска). Започва на 10 – 12 г. при момичетата и на 12 – 14 г. при момчетата. Има ефект върху подредбата на зъбите; направлява растежа на челюстите и коригира челюстните несъответствия. Продължава между 24 – 30 месеца.  Продължителността на лечението зависи от няколко фактора:

 • сериозността на проблема;
 • годините на пациента;
 • спазването на посещенията по график;
 • съдействието от страна на пациента.

Пример за лечение в една фаза:

 • Лечение на клас 2 захапка и струпани зъби с брекети и хедгер при подрастващ пациент (момче на 14 г.).

профил преди ортодонтско лечениепрофил след ортодонтско лечение с брекети

усмивка преди ортодонтско лечениеусмивка след ортодонтско лечение с брекети

струпани зъби преди ортодонтско лечениеподредени зъби след ортодонтско лечение с брекети

клас 2 захапка преди ортодонтско лечениеклас 1 захапка след ортодонтско лечение с брекети

клас 2 захапка преди ортодонтско лечениеклас 1 захапка след ортодонтско лечение с брекети

струпани зъби преди ортодонтско лечениеподредени зъби след ортодонтско лечение с брекети


Ортодонтия при възрастни
момичета след 15 г., момчета след 17 г.

естетични брекети

Лечение с брекети след приключване на активен скелетен растеж – след 15 г. при момичета и след 17 г. при момчета. За ортодонтското лечение няма възрастова граница. Хора от различни възрасти могат да се възползват от него. В тези случаи ние можем да местим зъбите, но нямаме ортопедичен ефект върху челюстите.

Особености

1) Растежът на челюстите вече е завършил.

2) Всички постоянни зъби са вече поникнали и ние не можем да направляваме техния растеж.

3) Пациентите често имат пломби, коронки, пародонтални проблеми, липсващи зъби и др. Това има значение за конкретния план на лечение.

4) Вследствие на възрастовите изменения в областта на челюстите, зъбите и устата може да има определени проблеми, които да изискват специално внимание.

5) Пародонталните структури (венците и костта около зъбите) понякога се нуждаят от специални грижи преди, по време на и след лечението.

6) Ако в ТМС (темпоро-мандибуларната става) има щракане, пукане и болка, това може да изиска специален преглед и терапия, преди да се започне ортодонтското лечение.

7) Обикновено зъбните придвижвания се извършват по-бавно, отколкото при децата, което удължава срока на лечение. Лечението при възрастни пациенти отнема около 30 месеца.

8) Понякога при хора с пародонтални проблеми, след изправянето на предните зъби, които са били струпани, е възможно да се появят малки триъгълни пространства по венечната линия между тези зъби. Това впоследствие изисква козметично дентално лечение.

9) Възможно е на местата, където са били извадени зъби, да се отворят малки пространства между двата новосъседни зъба. В такъв случай контактът между тези зъби се налага да бъде възстановен с композит.

10) За постигане на оптимален резултат в тази възраст често се налага ортодонтското лечение да завърши с възстановителна дентална процедура. Така, с помощта на съвременни композитни и керамични възстановявания, се извършват прецизни естетични корекции.

11) Често пъти при възрастните пациенти ортодонтската намеса е в помощ на други дентални лечения - имплантология, пародонтология, възстановителна дентална медицина.

12) При по-големи челюстни несъответствия се налага ортогнатна хирургия, чрез която се правят челюстни премествания, за да се постигне желаният резултат.

Пример за лечение на възрастни:

 • Лечение на клас 2 захапка и струпани зъби с брекети и екстракция на два горни 5-ти зъба при пациент с приключил активен растеж (момиче на 15 г.).

профил преди ортодонтско лечениепрофил след ортодонтско лечение с брекети

усмивка преди ортодонтско лечениеусмивка след ортодонтско лечение с брекети

струпани зъби преди ортодонтско лечениеподредени зъби след ортодонтско лечение с брекети

клас 2 захапка преди ортодонтско лечениеклас 1 захапка след ортодонтско лечение с брекети

клас 2 захапка преди ортодонтско лечениеклас 1 захапка след ортодонтско лечение с брекети

струпани зъби преди ортодонтско лечениеподредени зъби след ортодонтско лечение с брекети

 • Лечение на клас 2 дълбока захапка със силен пародонтит – лечение с брекети и последващо възстановително дентално лечение при възрастен пациент (жена на 45 г.)

профил преди ортодонтско лечениепрофил след ортодонтско лечение с брекети

усмивка преди ортодонтско лечениеусмивка след ортодонтско лечение с брекети

дълбока захапка преди ортодонтско лечениекоригирана дълбока захапка след лечение с брекети

дълбока захапка преди ортодонтско лечениекоригирана дълбока захапка след лечение с брекети

дълбока захапка преди ортодонтско лечениекоригирана дълбока захапка след лечение с брекети


Ортогнатна хирургия

Ортогнатната хирургия е специалност от лицево-челюстната хирургия, която е част от общата хирургия. Тя има за цел чрез хирургично преместване на горна, долна или и на двете челюсти да възстанови захапката, функцията и естетиката в долната 1/3 на лицето. За да се пристъпи към ортогнатна хирургия, е необходимо скелетният растеж да е приключил. Това обикновено е след 18-годишна възраст. Повече за ортогнатната хирургия прочетете ТУК.

Ортодонтът и ортогнатният хирург винаги работят в екип.

Най-често етапите са следните:

1) Ортодонтска подготовка - поставяне на брекети и нивелиране на зъбите

2) Ортогнатна хирургия за преместване на челюстите в правилните взаимоотношения

3) Завършване на ортодонтското лечение и сваляне на брекетите

Пример за ортодонтско лечение с ортогнатна хирургия:

 • Лечение на пациент на 27 г. с обратна захапка чрез ортогнатна хирургия, която включва преместване на горна и долна челюст


Устройство на брекетите

брекети

пръстен Пръстени - метални пръстени, които се залепят за задните зъби (обикновено 6-тите и 7-мите зъби)
брекет Брекет - приспособление, което се захваща за зъба. В него е заложена информация за положението на зъба в трите равнини на пространството
лепило за брекети Лепило - материалът, с който брекетът се прикрепя към зъба
ортодонтска дъга Дъга - сваляема тел, която се поставя в улеите на брекетите
метални лигатури Метална лигатура - тънка тел, която прикрепя дъгата към брекета
гумени лигатури

Гумена лигатура - ластиче, което прикрепя дъгата към брекета

 

верижка

Еластична верижка - събира зъбите плътно един до друг, когато между тях има разстояние

 

канюла на пръстен

Канюла за екстраорален апарат - тръбичка, поставена на пръстените за задните зъби, където се прикрепя вътрешната дъга на екстраоралния апарат

 

кукичка на брекет

Куки - използват се за закачане на ластици и пружинки

 

 

Видове брекети, които използваме:

 •  Метални брекети „Алекзандър”. Повече за услугата можете да видите ТУК.

 •   Естетични сапфирени брекети Radiance. Повече за услугата можете да видите ТУК.

естетични брекети от сапфирестетични брекети от сапфир


Начало на ортодонтското лечение

Пълен ортодонтски преглед, диагноза и план на лечение

Ортодонтските нужди на всеки пациент се определят след пълен ортодонтски преглед. Стъпките са следните:

1) Диагностичeн преглед, който включва:

 • Рентгенови снимки – панорамна снимка, телерентгенография и сегментни снимки (ако са необходими), които се правят в рентгенов кабинет
панорамна снимка телерентгенография
 • Отпечатъци на зъбите, от които се изготвят ортодонтски гипсови модели
ортодонтски модел
 • Лицеви и зъбни фотографии

екстраорални снимкиинтраорални снимки

2) Диагноза и план на лечение

Въз основа на прецизни фото- и рентгенови снимки, диагностични модели и компютърен анализ на телерентгенография, направен чрез най-съвременната технология на CephX в Лас Вегас, се изготвя индивидуална диагноза и лечебен план.

анализ на телерентгенографиятетрагон плюсиндивидуална диагноза и план на лечение

3) Консултация за плана на лечение - за лица до 19 г. е задължително при консултацията за плана на лечение, след ортодонтския преглед, да присъства родител (по възможност и двамата) или настойник.

При това посещение се разясняват подробностите, свързани с ортодонтското лечение, като:

4) Документи

При решаване да се започне ортодонтско лечение се подписва набор от документи, регламентиращи всички аспекти на ангажираността на ортодонта и на пациента:

Пациентът получава пълната документация (в един екземпляр) включително и:

Преди ортодонтското лечение

Ако има наличие на кариеси или други зъбни проблеми, които имат нужда от лечение, те трябва да бъдат отстранени от личния дентален лекар на пациента преди да се продължи с ортодонтското лечение.

Поставяне на ластици за отваряне на пространствосепараторни ластици

Зъбите, на които трябва да се поставят пръстени (обикновено това са 6-тите и 7-мите зъби), може да се наложи предварително да бъдат раздалечени от съседните на тях зъби с помощта на специални ластичета. За кратко време след поставянето на тези ластичета зъбите и венците стават чувствителни. Този дискомфорт изчезва в рамките на няколко дни, докато зъбите привикнат. За да се облекчи това усещане, можете да жабурите устата с топла и солена вода. Ако някое от ластичетата падне, може да се наложи да бъде поставено повторно.

Поставяне на брекети 

След като ластичетата са свършили работата си, следва поставянето на брекетите. Пръстените, брекетите и дъгите ще бъдат поставени внимателно за около 3 – 4 часа.

Има два начина за поставяне на брекетите върху зъбите:

директно залепяне на брекети

1) Директно залепяне - брекетите се залепят един по един със специално фотолепило директно върху зъбите

 

 

2) Индиректно залепяне - всички брекети се залепят едновременно върху зъбите, чрез специална шина. Основните етапи в тази процедура са:

 • Залепяне на брекетите върху гипсов модел, изготвен по предверително взет отпечатък от зъбите
индиректно залепяне на брекети
 • Прехвърляне на брекетите върху силиконова шина
индиректно залепяне на брекети
 • Поставянe на шината с брекетите върху зъбите и фотополимеризиране на лепилото
индиректно залепяне на брекети
 • Шината се отстранява, а брекетите остават залепени върху зъбите, след което се поставя дъга
индиректно залепяне на брекети

Кой от двата метода ще бъде избран, зависи от вида на захапката и от положението на зъбите.

През първите няколко седмици, докато устата привикне към брекетите, е нормално да има дискомфорт. Жабуренето с топла и солена вода намалява дискомфорта. Ако е предписано, може да се приема аспирин; това обаче рядко се налага. След всяко посещение за смяна и активиране на дъгите е нормално да се усеща временно напрежение в зъбите, което изчезва до няколко дни.


Да бъдем на 100%

Ангажиментът на пациента е от съществено значение. Обикновено посещенията в кабинета са веднъж на всеки 4 – 8 седмици. Важно е да се спазва:

 • всеки предварително назначен час;
 • точните инструкции на зъболекаря;
 • отлична орална хигиена.

Без осъзнаването и спазването на тези основни изисквания резултатите ще се забавят и лечението няма да е ефективно.

Важно е ортодонтът и пациентът да работят като партньори в този процес. Комбинацията от осъзнати усилия от страна на пациента и от професионално лечение от страна на ортодонта води до трайни резултати – красива и здрава усмивка за цял живот.


Хранене с брекети

Брекетите са прецизни апарати, които могат да бъдат повредени и отлепени от твърди храни. Меките и лепкави храни затрудняват хигиената, което може да доведе до увреждане на зъбите. Трябва да се избягва дъвченето на твърди предмети като моливи, химикали и др. Целите плодове и зеленчуци трябва да бъдат сготвени или нарязани на малки парчета. Не трябва да се смучи лимон или лед.

Твърди храни, които трябва да се избягват:

 • бонбони,
 • чипсове,
 • пуканки,
 • лед,
 • ядки,
 • варена царевица от мамул,
 • сухари,
 • бяла халва,
 • др.

Меки храни, които трябва да се избягват:

 • дъвки,
 • дъвчащи бонбони,
 • локум,
 • снакс,
 • др.


Грижа за зъбите и брекетите

Зъбите трябва да се мият след всяко хранене и да се почистват с конец за зъби поне веднъж на ден. Използването на вода за уста също е от полза. Когато има брекети почистването с четка и конец може да бъде предизвикателство, но е изключително важно да се прави редовно.

1) Почистване с конец

Конецът минава между дъгата и брекетите. Водачът за конец може да бъде полезен при трудните места. Конецът трябва да се движи внимателно около брекетите и около линията на венеца. Конецът трябва да се движи между всеки зъб.

почистване с конец за зъби

2) Четкане на зъбите

Четка се границата зъб-венец. Използват се кръгови, вибриращи движения около венечната линия по 5 сек. на всеки зъб. Четка се бавно всяка дъга и всеки зъб. Четка се отгоре и отдолу на брекетите. За трудно достъпните места е добре да се използват интердентални четки, душове за уста и др.. Препоръчително е използването на звукови четки за зъби.

четкане на зъбите

 


Ретенционнен период

Когато лечението е приключило и брекетите са свалени, се изработват ретайнери, които задържат постигнатия резултат. Правилното носене на ретайнерите, според инструкциите на ортодонта, е изключително важно за стабилността на захапката и запазването на красивата усмивка.

Ретайнерите могат да бъдат няколко вида:

 •  Снемаем силиконов ретайнер най-често се налага да се носи само през нощта
силиконов снемаем ретайнер
 •  Фиксиран ретайнер остава постоянно в устата, докато ортодонтът не реши да го свали. В някои случаи, особено при възрастни пациенти, се налага той да се носи през целия живот
фиксиран ретайнер


А след ортодонтското лечение?

Създаването на здрава и красива усмивка е голямо постижение. Поддържането й е друга значима цел. Ретайнерът – можете да го приемете като пижама за зъбите Ви. Това е една добра застраховка за стабилността на красивата усмивка. Наредените зъби не могат да гарантират сами по себе си, че ще останат здрави през целия живот. Ежедневната поддръжка и редовните прегледи при денталния лекар са задължителни, за да се предотвратят пародонтални и зъбни проблеми, които биха заличили всички усилия, вложени за постигането на красивата усмивка.


Екипна работа = Отличен резултат

Екипната работа осигурява цялостна грижа за пациента и отлични резултати.

Ортодонтът работи в тясно сътрудничество с:

 •  личния дентален лекар на пациента – санира съзъбието на пациента, преди да започне ортодонтското лечение; извършва профилактични хигиенни процедури по време на и след ортодонтското лечение, както и други лечебни манипулации, ако са необходими.
 •  детски дентален лекар – грижи се за здравето на временните и новопробилите постоянни зъби.
 •  специалист по възстановителна дентална медицина – прави обтурации, изгражда зъби, провежда ендодонтските лечения, възстановява дефекти в зъбната редица с коронки, мостове, протези, импланти.
 •  пародонтолог – грижи се за здравето на пародонта (зъбодържащия апарат).
 •  лекар по козметична дентална медицина – коригира формата, размерите и цвета на зъбите.
 •  орален хирург – извършва зъбно-хирургични интервенции (екстракции, разкриване на зъби, поставяне на миниимпланти, изрязване на венец и др.).
 •  зъботехник – изработва диагностични модели, различни видове ортодонтски апарати, коронки, мостове, протези и други.
 •  лекар уши, нос, гърло – при различни проблеми с носовото дишане (възпалени и увеличени сливици, изкривена носна преграда и др.).
 •  логопед – специалист по говора – при сериозни смущения в говора и гълтането.
 •  лицево-челюстен хирург – при някои сериозни челюстни деформации.
 •  пластичен хирург – в случай на необходимост от коригиране на нос, меки тъкани, устни и други.
 •  вашия лекар – педиатър или всеки друг специалист – при необходимост от консултация с оглед на цялостното здраве на пациента.


10 мита за брекетите

1) Брекетите развалят зъбите
Не, по никакъв начин! Зъбите се развалят от лошата хигиена.

2) Брекетите са само за деца
Няма възрастова граница за лечение с брекети.

3) Не мога да се целувам с брекети
Има ли любов и страст, нищо не може да ви спре.

4) С брекетите ще фъфля
Брекетите се поставят от външната страна на зъбите и затова не пречат на говора.

5) С брекетите ще съм като Грозната Бети
Ако беше с криви, жълти зъби, щеше да е още по-грозна! Всъщност актрисата Америка Ферера е изключително красива и има блестяща усмивка. Всички знаем, че образът й е умишлено преувеличен във всяко отношение.

6) Всички брекети са еднакви
Има различни системи брекети, които се различават по форма, размер, материал и най-важното – по ефекта на крайния резултат.

7) Зъбите са ми криви, значи трябва да извадя зъби
В повечето случаи, за да се наредят струпаните зъбите, не е нужно да се вадят зъби. Това по-често се налага при възрастни пациенти, чийто активен растеж е приключил – когато искаме чрез зъбно преместване да компенсираме челюстно несъответствие и да подобрим външността на лицето.

8) С брекети не мога да се храня нормарно
Ако беше така, най-вероятно щеше да има верига от ресторанти,  приготвящи храна за хора с брекети. На практика можете да ядете всичко – освен много твърди и лепкави храни.

9) Зъбите се връщат след свалянето на брекетите
При спазване на правилата на лечение и плана за стабилизиране на резултата ефектът от лечението е стабилен – за цял живот.

10) Докато нося брекети, няма да се усмихвам
Дали ще се усмихвате, зависи от Вас, а не от брекетите. С брекети можете да сте много чаровни, стига да пожелаете!

 

Този сайт използва бисквитки. Използвайки сайтът вие се съгласявате с условията ни.

Съгласен съм Условия